Rapinyaires i humans: d'enemics a aliats.

www.rapinyairesihumans.cat

Aquest és un projecte d'Aula i Natura amb l'Associació la Sabina, finançat pel Dept. d'Acció Climàtica de la Generalitat de Catalunya, que explica el canvi de mentalitat dels humans respecte els rapinyaires en les últimes dècades. Les noves generacions han de saber que hi ha hagut un procés que ha permès salvar de l'extinció moltes espècies i que la bona salut de les poblacions actuals de rapinyaires no ha arribat per casualitat.